KEMISTABIL buitengevelisolatie

 Productomschrijving

KEMISTABIL is een gestabilliseerde plaat van geëxpandeerd polystyreen type EPS 100 (PS 20). De blokken EPS (geëxpandeerd polystyreen) waaruit de platen gesneden worden zijn minimum 6 weken oud voor de normale kwaliteit en minimum 1 week voor de ‘low pentane’ kwaliteit.

 Voordelen buitengevelisolatie

 • Kleine thermische belasting van de binnenmuur voorkomt scheurvorming door thermische werking.

 • Een zo hoog mogelijke binnencapaciteit.

 • Meest aangewezen gevelisolatiesysteem om koude bruggen te vermijden.

 • Geen problemen met inwendige condensatie.

 • Bij renovatie vaak bouwfysisch de beste oplossing: men trekt als het ware de woning een isolerende jas aan die enerzijds zorgt voor een afdichting van doorslaand vocht (regen) en anderzijds slecht metselwerk of reparatie aan het oog ontrekt.

 Afmetingen

 • Lengte x breedte: 1000 mm x 500 mm

 • Dikte: 40 mm tot 120 mm opgaande per 5 mm

AFWERKING

    Kanten

 • rechte boorden

 • sponning (20 mm diepte)

    Oppervlak

 • vlakke platen

 • schuine groeven

 Toepassing

KEMISTABIL is specifiek geschikt voor buitengevelisolatie. De gevel wordt aan de buitenzijde bekleed met KEMISTABIL-isolatieplaten waarna deze verder afgewerkt worden met een gewapende pleister. Om de hechting tussen de platen en de pleister te verzekeren, kunnen deze een gegroefd oppervlak hebben.

 Plaatsing

Voorbereiding van het wandoppervlak

 1. ontstoffen van de muur en reinigen van het oppervlak

 2. onderzoek van het ganse wandoppervlak

 3. afkappen van niet-hechtende delen

 4. dichten van barsten

 5. geschilderde muuroppervlakken in slechte staat worden best gezandstraald

Aanbrengen van de hechtmortel op de isolatieplaten

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond worden de isolatieplaten aangebracht door middel van een volvlakkige of gedeeltelijke verlijming.

Volvlakkige verlijming of ‘Emethode’ 

Geschikt voor gladde of effe ondergronden (oneffenheden minder dan 10 mm/m). De hechtmortel wordt met een kamspaan met tanden van 10 mm over gans het oppervlak aangebracht. Het totale hechtoppervlak moet minstens 60 % zijn en de randen moeten volledig verlijmd zijn.

Gedeeltelijke verlijming of ‘SPmethode’

Geschikt voor oneffen ondergronden (oneffenheden van 10 à 20 mm/m). Rondom de hele plaat wordt een sterke kleefrand aangebracht (± 3 à 4 cm dik, 4 à 6 cm breed). In het midden van de plaat worden 6 kleefpunten aangebracht met een diameter van 6 à 8 cm. Na aandrukken bedraagt het kleefoppervlak minstens 60 %. Daar waar de volledige hechting aan de ondergrond twijfelachtig is, brengt men extra vier mechanische bevestigingen aan per m² (= 2 per plaat) door middel van kunststofnagels.

Aanbrengen van de KEMISTABIL platen op het metselwerk:

 • Aanbrengen van de onderste rij platen, beschermd aan de onderzijde door de funderingszool of het roestvrije hoekprofiel, of volledig inbedding in glasweefsel + hechtmortel.

 • De platen aanbrengen in halfsteens verband, geschrankt op de gevelhoeken (platen met sponning worden hier recht gemaakt).

 • De platen worden dichtgesloten aangebracht, zodat de voeg zo klein mogelijk is.

 • De stootkanten van de platen worden vrijgehouden van kleefmortel.

 • Het correct aanbrengen van de isolatieplaten is een nauwkeurig en belangrijk werk, aangezien een naadloos en glad oppervlak een vereiste is voor de toplaag.

 • Alle oneffenheden worden bijgewerkt voor het aanbrengen van de toplaag.

 • Om een glad oppervlak te bekomen, worden platen met sponning aangeraden.

 De toplaag

De ’toplaag’ is onderhevig aan grote en snelle temperatuurschommelingen (voornamelijk onder invloed van zon en regen). Deze laag moet voldoen aan volgende eisen:

 • slag-, stoot- en krasvast

 • hard, elastisch en thermoplastisch

 • voegloos, zonder scheuren of barsten

 • regendicht

 • waterdampdoorlatend

 • UV-bestendig

 • weinig vuil worden

 • licht van kleur

 • geringe volumewijzigingen bij vochtinwerking

 • dimensioneel stabiel

Alle hoeken van het gebouw en de beëindigingen van de isolatie worden afgewerkt met een roestvrij stalen profiel (deze profielen worden geplaatst voor de glasweefselwapening aangebracht wordt). Op de isolatieplaten wordt na minimum 24 uur (afhankelijk van het weer) een laag hechtmortel aangebracht met de kamspaan. In de nog natte mortel wordt een glasweefselwapening aangebracht. Op de hoeken van kozijnen wordt loodrecht op de diagonaal een extra wapening voorzien. Op de hoeken van het gebouw wordt het glasvlies minstens 10 à 15 cm omgelegd. De overlap van twee glasvliesbanen bedraagt minimaal 10 cm. De wapening wordt vol en zat ingebed, een “wafeleffect” mag ontstaan. Na ten minste 48 uur (afhankelijk van het weer) wordt op de gewapende mortellaag een pleister aangebracht. Deze pleister moet voldoende elastisch zijn van -20 °C tot 60 °C. Dit kan door middel van een kunstharspleister of een veredelde minerale pleister. De pleister moet licht van kleur zijn. Het esthetisch uitzicht wordt verder vrijgelaten. Aangezien de eisen die gesteld worden aan de hechtmortel, wapening en pleister, zeer hoog zijn, is het uitsluitend verantwoord beroep te doen op een gespecialiseerd aannemer in buitengevelisolatie.